Спекотний Сервіс в Едем-Авто!


Неймовірна сервісна акція стартувала в автоцентрі Едем-Авто - офіційного дилера ТМ Hyundai на Кільцевій!

З "1" по "31" серпня абсолютно усі власники автомобілів Hyundai отримують знижку в розмірі -25% на будь-які роботи із технічного обслуговування та технічного ремонту, без обмежнь пробігу та модельного ряду! 

Скористайтесь гарною нагодою підготувати свій Hyundai  до нового сезону. 

 

ПРАВИЛА
Проведення акції
«Спекотний сервіс»
1. Загальні положення
1.1. Ці офіційні правила (далі надалі – Правила /Офіційні правила) визначають порядок проведення акції «Спекотний сервіс» (далі - Акція).
1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДЕМ-АВТО». Юридична адреса: 08131, Україна, Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 1. Код в ЄДРПОУ 35772789, тел./факс: 044 406-40-70 (надалі - «Організатор»).
1.3. Під предметом Акції за умовами цих Правил розуміють:
1.3.1. Надання клієнту знижки в розмірі 25% на проведення робіт ТО та ТР в Період проведення Акції. Розрахунок знижки:

Постійна вартість нормогодини

516 грн

Акційна вартість нормогодини

387 грн

1.4. При купівлі відповідних товарів/послуг в автосалоні Організатора знижки, що надаються не сумуються. Знижка надається від регулярної ціни товарів/послуг Організатора.

2. Мета проведення Акції
2.1.    Метою проведення Акції є підвищення лояльності клієнтів до марки Hyundаi на території України та компанії «Едем-Авто» за рахунок проведення даної рекламної Акції.
3. Учасники Акції
3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, що в період проведення акції виконають її умови, що зазначені в цих Правилах (далі -«Учасники»);
3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
- особи без громадянства;
3.3. Участь в Акції обмежено-дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. Період проведення Акції
4.1. Період проведення Акції: з 01.08.2019р. по 31.08.2019р. включно.

5. Територія проведення Акції
5.1. Акція проводиться на території автосалону ТОВ «Едем-Авто», за наступною адресою: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 1 (далі - «Місце проведення Акції»).

6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила
6.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресою: http://edem-auto.com.ua/ https://edem-auto.hyundai.com.ua/  та/або за телефоном 044 406-40-70 (тарифікація за тарифами Вашого оператора) протягом Періоду проведення Акції.
7. Порядок і спосіб інформування Учасників про Акцію
7.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення інформації про Акцію на офіційному сайті Організатора за адресою: http://edem-auto.com.ua/  https://edem-auto.hyundai.com.ua/, повідомлень, на офіційних сторінці організатора в соціальній мережі Facebook.

8. Умови участі в Акції
8.1. Учаснику Акції надається можливість отримати знижку на товари та послуги, за умови дотримання умов, передбачених цими Правилами;
8.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно звернутись до Організатора з метою надання послуг (товарів), передбачених цими Правилами для автомобілів марки Hyundаi, що не перебувають на момент звернення Учасника на гарантійному обслуговуванні.
8.3. Умови Акції не діють для здійснення планового технічного огляду автомобілів марки Hyundаi.
8.4. Працівники Організатора та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки) (далі разом - «Працівники») в рамках дії цієї Акції діють як незалежні клієнти ЕДЕМ-АВТО і не мають будь-яких преференцій та переваг перед іншими Учасниками Акції;
8.5. Кількість разів участі в Акції в період її проведення є необмеженою;

9. Інформація/персональні дані
9.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:
9.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень.
9.1.2. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного телефону/адресу, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.
9.1.3.Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь який спосіб, що не суперечить законодавству України.
9.2. Усі відео-та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акції належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України.
9.3.Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх безумовне надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

10. Інші умови
10.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.
10.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, та/або  спірних питань та/або питань, неврегульованих цими умовами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає
10.3. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення нової редакції Правил на сайтах http://edem-auto.com.ua/ http://edem-auto.hyundai.com.ua
10.4. Обробка персональних даних клієнтів проводиться відповідно чинного законодавства України.
10.5. Відповідно до цих Правил Організатор не несе відповідальності за невиконання (неналежне невиконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс­мажору).
Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміється будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Організатора, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умовами вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза волею та контролем Організатора/Виконавця.
10.6. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.
10.7. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.